Mies Olthuis   70 x 50   geen kindsoldaten meer, nooit meer